دکتر علی آبکار

متخصص برندسازی و توسعه کسب و کار

برندسازی و توسعه کسب‌وکار در جزیره کیش

  • ۳۶۸


برندسازی و توسعه کسب‌وکار در کیش

در دنیای کنونی هر کسب  کاری (کوچک یا بزرگ) به دنبال ساختن برند مخصوص و رشد آن است. موفقیت بسیاری از کسب‌وکارها همبستگی بالایی با محبوبیت برند آن دارد. وقتی صحبت از برند سازی شهری در جزیره کیش می‌شود، قطعاً هدف فقط توسعه همه کسب‌وکارهای ریزودرشت در یک جزیره نیست بلکه توسعه برند یک شهر، ارتقای جهانی یک  ملیت را به دنبال خواهد داشت.

Banner corner : site parandehgharib.ir
مشاوره آنلاین : site parandehgharib.ir