دکتر علی آبکار

متخصص برندسازی و توسعه کسب و کار

انگیزشی ترین سخنرانی سال - شجاعت

  • ۲۸۲

صحبت کردن در مورد شجاعت خیلی آسان تر از انجام دادنش است. برای شجاع بودن باید بر چند نیاز درونی غلبه کنید و دیگر نخواهید که به هیچ قیمتی خود را از ناراحتی و احتمال از دست دادن چیزها و افراد باارزش زندگی مصون بدارید. البته کمی جای تعجب دارد که بسیاری از افراد در تمام طول زندگی شان با خجالت و ترس زندگی می کنند و بعدها، وقتی به گذشته می نگرند، چیزی جز حسرت برایشان باقی نمی ماند.

Banner corner : site parandehgharib.ir
مشاوره آنلاین : site parandehgharib.ir